Στα πλαίσια συμμετοχής στο Εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβούλων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις η εταιρία μας σε συνεργασία με την FOODSTANDARD παρέχει υπηρεσίες Γεωργικών Συμβούλων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2231048031.