Η εταιρία μας ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε, ιδρύθηκε το 1978, με έδρα την Λαμία.

Τρία καταστήματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων συγχωνεύτηκαν και δημιούργησαν μία ανώνυμη εταιρεία με όλα τα γεωργικά εφόδια. Από το 1995 μετεγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο χώρο 9 στρεμμάτων και κτιριακής κάλυψης 2000 m2, με σύγχρονες εγκαταστάσεις λειτουργίας και άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Για την ικανοποίηση των στόχων της η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη με πολυάριθμο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.Για τον σκοπό αυτό απασχολεί επί μονίμου βάσεως 21 άτομα εκ των οποίων οι 5 είναι γεωπόνοι (2 στο τμήμα γεωργικών εφοδίων, 2 στοτμήμα παροχής υπηρεσιών και 1 στο τμήμα άρδευσης), 1 τεχνολόγος γεωπόνος απασχολούμενος στο τμήμα γεωργικών εφοδίων, 1 μηχανολόγος υπεύθυνος του τμήματος μηχανημάτων, 2 τεχνίτες στο συνεργείο της εταιρίας, 3 οικονομολόγοι στο λογιστήριο, 1 γραμματέας, 2 ταμίες, 2 επαγγελματίες οδηγοί στις μεταφορές, 1 υπεύθυνο φορτώσεων-εκφορτώσεων αποθήκης και 3 πωλητές κατανεμημένοι στα διάφορα τμήματα της εταιρίας.

Η μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας μας χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχής καθώς στο ενεργητικό της καταγράφεται αξιόπιστη και συνεχής συνεργασία με πλήθος επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος, καθώς και πολυάριθμων παραγωγών, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών μας.