Βιωσιμότητα, μείωση εργατικού κόστους, αυτοματοποίηση καλλιεργητικών διαδικασιών και κλιματική αλλαγή…τη λύση δίνει η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ

Βιωσιμότητα, μείωση εργατικού κόστους, αυτοματοποίηση καλλιεργητικών διαδικασιών και κλιματική αλλαγή είναι τα θέματα που απασχολούν καθημερινά τον σύγχρονο παραγωγό. Ιδίως στον κλάδο των κηπευτικών τα θέματα αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της έντασης της καλλιέργειας αλλά και της ευπάθειας των προϊόντων του συγκεκριμένου κλάδου.

Η λύση στα παραπάνω προβλήματα βρίσκεται στην εκμηχάνιση της καλλιέργειας και η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ στην κατεύθυνση αυτή προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από την επεξεργασία του εδάφους έως τη συλλογή και την πρωτογενή επεξεργασία των λαχανικών.

Αντιπροσωπεύοντας στην ελληνική αγορά τις πιο γνωστές εταιρίες κατασκευής αγροτικών μηχανημάτων παγκοσμίως όπως η FORIGO , η CHECCHI & MAGLI , η OLIVER AGRO  & η ORTOMEC , παρέχουμε λύσεις εξειδικευμένες για κάθε καλλιέργεια παίρνοντας πάντα πρώτα το ρόλο του συμβούλου καλλιέργειας και μετά τον ρόλο του προμηθευτή αγροτικών μηχανημάτων.

Δείτε τα μηχανήματα εδώ: