Συγκομιδή ελιών & ακρόδρυων με δόνηση από την Sicma

Η εποχή μας απαιτεί γρήγορες λύσεις αλλά και αποτελεσματικές! Η συγκομιδή των ελιών, καρυδιών, φιστικιών και άλλων ακρόδρυων απαιτεί χρόνο και εργατικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτόν το κόστος της καλλιέργειάς σας μεγαλώνει σημαντικά.

περισσότερα