Η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε, πιστή στο όραμά της και της αξίες της που έχουν ως επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη του παραγωγού και την παροχή καθετοποιημένων λύσεων μέχρι τη διάθεση του αγροτικού προϊόντος στην αγορά προχώρησε πριν από λίγες ημέρες σε σύναψη σημαντικής συμφωνίας με τον συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «VELVITA».

Συγκεκριμένα η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε μέσω της συμφωνίας αυτής παρέχει στον συνεταιρισμό τον ψυκτικό θάλαμο που διαθέτει στους ιδιόκτητους χώρους της προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσωρινή αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής. Μέσα στα προϊόντα αυτά βρίσκεται και το ροδάκινο, το νεκταρίνι, το κεράσι, τα ρόδια, τα μήλα, οι βανίλιες και τα ακτινίδια  από παραγωγούς της λεκάνης του Σπερχειού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον με τη συγκεκριμένη συμφωνία η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε μέσω των έμπειρων γεωπόνων της θα παρέχει στους συνεργαζόμενους με το συνεταιρισμό παραγωγούς γεωπονικές συμβουλές στο χωράφι βασισμένη στις οδηγίες των γεωπόνων του συνεταιρισμού.

Με τη συμφωνία αυτή πετυχαίνουμε τα ακόλουθα:

  • Εξασφάλιση του εισοδήματος του παραγωγού ανάλογα με την παραγωγή του και την ποιότητα που πετυχαίνει κάθε χρονιά. Ο παραγωγός συνάπτει απευθείας σύμβαση με τον συνεταιρισμό παρακάμπτοντας μεσάζοντες ενώ η σοβαρότητα του συγκεκριμένου συνεταιρισμού διασφαλίζει ότι θα υπάρχει πλήρης αντιστοιχία ποσότητας-ποιότητας και αξίας.
  • Ο παραγωγός μπορεί πλέον να σκεφτεί για την καλλιέργεια του μακροπρόθεσμα εστιάζοντας στην βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και στην αύξηση της παραγωγής του. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλουν αποφασιστικά και οι γεωπόνοι του συνεταιρισμού μαζί με τους γεωπόνους της ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ μεταδίδοντας καλλιεργητικό KNOW HOW για τα πυρηνόκαρπα και τα μηλοειδή μεγάλης σημασίας για την περιοχή.
  • Ύπαρξη ψυκτικού θαλάμου σε μικρή απόσταση από το χωράφι εξασφαλίζοντας ότι όλες οι ποσότητες αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για τον συνεταιρισμό θα μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά σε άριστη ποιότητα χωρίς αλλοιώσεις.
  •  Παροχή γεωπονικής υπηρεσίας στο χωράφι για τον παραγωγό από τους έμπειρους γεωπόνους της ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ σε συνεργασία με τους γεωπόνους του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.
  •  Πολλά από τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας θα διατίθενται μέσω του συνεταιρισμού όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού συμβάλλοντας έμμεσα στην εξωστρέφεια της τοπικής μας οικονομίας.

Η διοίκηση και το προσωπικό της ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει στην οργάνωση του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε μέσω των υπηρεσιών μας αφενός μεν να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη των παραγωγών και κατ’ επέκταση της τοπικής αγροτικής οικονομίας αφετέρου δε να διασφαλίσουμε ότι το προϊόν που φτάνει στις κεντρικές εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού θα είναι υψηλών προδιαγραφών.