Η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε ως πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ΟΣΔΕ για τα έτη 2022-2027 πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Είναι δίπλα στο αγρότη στην υποβοήθηση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ,ΟΣΔΕ έγκυρα και έγκαιρα με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία.

Στους παραγωγούς που θα μας εμπιστευτούν τους προσφέρουμε:

• Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
• Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
• Ενστάσεις και Διορθώσεις σφαλμάτων
• Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων