Η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε με γνώμονα πάντα την υγιεινή και ασφάλεια των παραγωγών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος διαθέτει το πρώτο πιστοποιημένο σταθμό επιθεώρησης ψεκαστικών στη Φθιώτιδα εξουσιοδοτημένο από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. Έχοντας ήδη εκτελέσει πάνω από 1000 ελέγχους σε ψεκαστικά η ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για μια άρτια και αξιόπιστη επιθεώρηση του ψεκαστικού σας.Η έμπειρη και καταξιωμένη ομάδα της εταιρίας μας είναι στη διάθεση σας ώστε να γίνει άμεσα η επιθεώρηση του ψεκαστικού σας και να σας παρασχεθεί τριετής άδεια και λειτουργία.